All posts filed under Planteportrætter NYHEDER

Salix repens Norðîc® ‘Samit®’

Salix repens Nordic Samit bunddække

Hjemmehørende plante til effektivt bunddække

Med en maksimal højde på 80 cm, er denne udvalgte og netop nyhedsbeskyttede pil et nyt bud på en plante, der opfylder et vigtigt behov i mange plantninger. Med sine små smalt elliptiske blade, der er grønne på overfladen og grålige på undersiden af bladene, står de som et grågrønt tæt tæppe.

Udvalgt i dansk naturbevoksning

Poul Erik Brander ledte i mange år efter en pil, der opfyldte behovet for at dække en flade effektivt uden at blive for høj. Blandt et bredt udvalg af kloner blev to kloner udvalgt – Salix repens Norðîc® ’Samit®’ er den ene af de to. Begge kloner har været testet i EU for at være unikke sorter, og netop her i 2023 er det lykkedes for Birkholm Planteskole at få godkendt sorterne som værende ”forskellig fra” alle andre nyhedsbeskyttede sorter.

Salix er desuden på listen over de planter, som vi i Danmark må betegne som hjemmehørende.

Hunklon – biodiversitet

De fleste pil er i naturen hankloner. Poul Erik Brander jagtede derfor helt bevidst en hunklon, da hunkloner i forbindelse med biodiversitet, har større værdi end hanklonerne. Trods Poul Eriks mange års klonarbejde, formåede han at følge med i udviklingen til det sidste. Biodiversiteten betød også meget for ham.

Lav vedligeholdelse

Salix repens Norðîc® ’Samit®’ er velegnet som bunddækkende plante i haver, anlæg, parker og på kirkegårde. Den kræver ingen pasning, men vil have brug for beskæring, hvis den breder sig for voldsomt. Grenene er delvis oprette og udbredte – danner en tæt busk.

Trives både i sol og halvskygge. Salix repens Norðîc® ’Samit®’ er klimatolerant og tåler meget vind – også ved kysterne. Tørketålende, når den først er etableret.

Hunklon udvalgt i dansk naturbevoksning. Robust og tørketålende.

Download billede 1

Download billede 2

Carex pilosa Norðîc(r) ‘Copenhagen Select(r)’

Carex p. Nordic Copenhagen Select

Robust bunddækkende vintergrøn græs

Er der behov for et grønt dække på voksesteder, der er udfordret af skygge og tør jord – eks. under store træer, så er Carex pilosa Norðîc® Copenhagen Select® et godt valg. Med sine kun 30 cm i højden, vil planten danne et fint tæt mørkegrønt tæppe året rundt.

Blomster i det tidlige forår

Fra basis af de 0,5 – 1 cm brede mørkegrønne blade, danner Carex pilosa Norðîc® Copenhagen Select® i april måned oprette blomsterstande med små sorte/beige blomster, der i en højde på ca. 40 cm starter årets nye tilvækst op.

Oprindelse og anvendelse

Poul Petersen fra Overdam Planteskole fik tilbage i 1997 nogle forskellige græsser fra Botanisk Have København. Carex pilosa Norðîc® Copenhagen Select® var én af dem. Gennem årene har Poul observeret, afprøvet og opformeret planten, og han vurderer, at den klarer sig særdeles positivt i forhold til andre græsser, der kan miste noget af tætheden. Han opfordrer til at erstatte Carex ’Ice Dance’ og Luzula sylvatica med Carex pilosa Norðîc® Copenhagen Select®.

Nem plante

Planten er velegnet som bunddækkende plante i haver, anlæg, parker og på kirkegårde. Den kræver ingen pasning, men kan i hårde vintre få lidt svidninger på bladene. Den spreder sig let med jordstængler, og skal derfor afgrænses, så den ikke gror ind i andre planter.

Trives både i halvskygge og dyb skygge. I fuld sol er der lidt flere svidninger på bladene. Kræver ingen speciel jordtype, men har brug for veldrænet jord i vinterhalvåret.

  Solid bunddækkende græs, der ikke kræver stor vedligeholdelse. Robust og tørketålende.

Download billede 1

Download billede 2

Bergenia cordifolia Norðîc® ‘Green Cover’

Bergenia cor. Nordic Green Cover

Dækker jorden fuldstændigt

Når et areal skal plantes til med en god bunddækkende plante, så er det vigtigt, at planten virkelig dækker 100%. Bergenia er én af de planter, som løser denne udfordring godt. Fra de tykke jordstængler, dannes kraftige grønne blade, der dækker så effektivt, at bedet bliver vedligeholdelsesfrit.

Naturalistisk voksende kæmpestenbræk

Da Ole Schjellerup fra Birkholm Planteskole bad Kim Nielsen fra Staudegaarden kigge nærmere på denne sort af Bergenia, var Kims umiddelbare vurdering, at Bergenia cordifolia Norðîc® ’Green Cover’ har et meget afdæmpet og mere naturalistisk udtryk end mange af de andre sorter af kæmpestenbræk, som Staudegaarden producerer har.  

Oprindelse og anvendelse

Bergenia cordifolia Norðîc® ’Green Cover’ er udvalgt i en samling af Bergenia cordifolia på Birkholm Planteskole. Materialet kommer oprindeligt fra Grethe Petersen, tidligere Lynge Virum Staudegartneri. Grethe har gennem et helt gartnerliv kigget på stauder, og hendes far Haubert var ham, der fandt Actaea/Cimicifuga ’Brunette’.

Vi anbefaler Bergenia cordifolia Norðîc® ’Green Cover’ til haver, parker og anlæg. Den trives i både sol og skygge, men placeringen i sol og halvskygge giver den bedste trivsel og blomstring.

Diskret blomstring

Bergenia cordifolia Norðîc® ’Green Cover’ danner, ligesom andre Bergenia cordifolia, blomster i det tidlige forår. Blomsterne er ikke så store og kommer ikke i et stort antal. Farven er svag rosa og fremstår derfor meget diskret. Planten bliver ca. 30 – 40 cm høj og der skal plantes 5 planter pr. m2.

Kæmpestenbræk med naturalistisk udseende og diskret blomstring

Download billede

Molinia arundinacea Norðîc® Tiki® Lights

Molinia nordic Tiki Lights

God kontrastdannende græs

De høje, næsten majestætiske græsser, giver havens og parkernes bede en ekstra dimension. Når blomsteraksene strækker sig flere meter op og vejer for vinden, vækkes mange af vores sanser – for mange vil netop denne bevægelse skabe ro. Det gælder også for denne nye pibegræs, som med kontrasten i blad- og blomsterfarve skaber lidt mere opmærksomhed.

Lang tid undervejs

Når man finder en ny plante, så tager det ofte lang tid før man får taget beslutninger, får planten opformeret og sætter en større produktion i gang. Sådan har det også været med Molinia arundinacea Norðîc® Tiki® Lights. Tine og Kim Nielsen fra Staudegaarden på Fyn fandt nemlig denne helt unikke plante i et parti planter af Molinia arund. ’Karl Foerster’.

Planten er først kommet til salg i 2023.

Anvendelse

Molinia arundinacea Norðîc® Tiki® Lights når en højde på 100 cm inden den danner blomst. Når blomsteraksene strækker sig i juli måned, så lægges yderligere 60 – 80 cm til højden. Molinia arundinacea Norðîc® Tiki® Lights vokser fra en tue og vil efter nogle år blive 40 – 60 cm bred. Den egner sig til plantning solitært eller i grupper. Den vil her danne en flot kontrast til andre planter.

Smukke bladfarver

Kigger man tættere på bladene, så ses smalle gule striber på de oprette blågrønne blade. Blomsterstænglerne er limegule og har små smalle grønne striber. Det er netop denne farvekombination, der giver Molinia arundinacea Norðîc® Tiki® Lightset helt unikt udseende.

Pibegræs med spændende blad- og blomsterfarver, der danner flot kontrast til andre planter

Download billede 1

Download billede 2

Sesleria heufleriana Norðîc® ‘Overdam Blue’®

Sesleria Nordic Overdam Blue

Udvalgt blåaks med bredere og mere blåfarvede blade

Denne nye klon af blåaks er fundet af Poul Petersen, Overdam Planteskole i et parti frøformerede Sesleria heufleriana. Klonen har Poul arbejdet med i flere år, og da den er 100% stabil, har han sammen med A-Plant valgt at søge om at få nyhedsbeskyttet sorten. Planten er undervejs i testsystemet og den endelige godkendelse ventes i 2024.

Blålig farve

Bladenes overside er blågrønne og undersiden stålblå. Bladenes evne til at lave spiraler giver derved planten et mere gråligt udtryk. Da bladene endda også er bredere, fremstå Sesleria heufleriana Norðîc® ’Overdam Blue’® som både mere frodig og kraftigtvoksende end selve arten Sesleria heufleriana. Væksten sker fra en tue og en del af bladene vil få en overhængende vækst. Højden er ca. 30 cm.

Som den almindelige blåaks, blomstrer Sesleria heufleriana Norðîc® ’Overdam Blue’® i det tidlige forår med oprette aks, der først er sorte og senere skifter til mere cremefarvede.

Anvendelse

Sesleria heufleriana Norðîc® ’Overdam Blue’® er en rigtig god bunddækkende græs. Dens smukke udseende gør den også velegnet som krukkeplante – eks. med sammen med lave overhængende sommerblomster. Den trives fint i almindelig jord, klarer også både fugtig jord og når den er etableret, er den temmelig tørketålende. Har man et surbundsbed, vil Sesleria heufleriana Norðîc® ’Overdam Blue’® trives fint her også. Den skal placeres i sol eller halvskygge.

Vintergrøn dekorativ plante

Gennem hele vinteren vil Sesleria heufleriana Norðîc® ’Overdam Blue’® stå fint i bedet eller i krukken. Smådyr og fugle kan søge ly i de vintergrønne aks. I det tidlige forår vil beskæring af sidste års blade fremme blomstringen og de nye blade, men er ikke strengt nødvendig.

Smuk vintergrøn tørketålende græs med dekorative blomster allerede i marts

Download billede 1

Download billede 2