Om A-Plant 2000 ApS

Bestyrelsen 2017

Bageste række fra venstre: Poul Erik Brander, Ole Schjellerup, Peter Ørum, Søren Nygaard Jensen
Forreste række: Marianne Bachmann Andersen, Christa Orum-Keller

A-Plant blev dannet tilbage i 1987 og bestod dengang af ni danske og én amerikansk planteskole, der havde det formål at samarbejde om faglig rådgivning og udvikling af nye planter; især med fokus på plantens sundhed og klimatolerance. Forsker Poul Erik Brander arbejdede med gruppen i to år inden han igen optog sit forskningsarbejde ved Statens Planteavlsstation.

I år 2000 blev selskabet rekonstrueret og fik navnet A-Plant 2000 ApS. I dag består selskabet af tre danske og en amerikansk planteskole. Det er fortsat selskabets mål at tiltrække nye producenter fra begge sider af Atlanten hvis interesser går i samme retning som de nuværende anpartshavere.

A-Plant 2000 Aps medfinansierede fra starten nogle forskningsprojekter ved det daværende Statens Planteavlsforsøg i Årslev – nu Aarhus Universitet. Projekterne omfatter væsentlige forædlingsprojekter på bl.a. Buxus og især Ilex, hvor der blev udført krydsninger mellem ny-indsamlede planter fra Japan af Ilex rugosa med vores hjemlige Ilex aquifolium. Formålet var at få nye  gode hårdføre sorter, både til fremdyrkning af planter med bær til julesalg og til anvendelse som bunddække i anlæg og haver. Der foregår nu en endelig udvælgelse blandt de testede planter hos Midwest Groundcovers i USA, hvorefter de valgte planter vil blive markedsført.

De deltagende planteskoler har gennem årene selvstændigt udført udvikling af nye planter for at forny og forbedre sortimentet til gavn for brugerne, og herunder nævnes at der på Orangeriet Nandina foregår løbende afprøvning af Ilex, og der er i samarbejde med Birkholm Planteskole A/S  udvalgt kloner egnet til bunddække;  disse kloner er i opformering og prøvedyrkning på Birkholm.

Disse planteskoler er tilknyttet som associerede medlemmer:

Overdam Planteskole
Hennecke Stauder
Gunnar Christensens Planteskole
Staudegaarden
Gl. Sunds Planteskole

Beskyttelse af persondata

Du kan læse om vores betingelser i forbindelse med Persondataforordningen pr. 25. maj 2018 ved at klikke på dette link


Sekretariat – v. Hortus Advising
Marianne B. Andersen
Holmevej 26
DK 5854 Gislev
+45  2122 6903
mba@hortusadvising.dk

Artikler:

Læs artiklen Norðîc for det nordiske og hårdføre bragt i ‘ Grønt Miljø’ juni 2015
Grønt Miljø er et fagligt magasin om planlægning, anlæg og drift af have, park og landskab

Gartnertidende har bragt denne artikel om Vintermødet med faglige indlæg

TAK FOR BESØGET til Have&landskab udstillingen 2017