Produkter

6
Yes
None
1
1000000
Søg
/produktsortiment/

Produkter2

Thumbnail

Produktsortiment

Buske - Hæk
Bunddække
Cotoneaster radicans Norðîc® ’Rami’
Cotoneaster radicans Norðîc® ’Rami’ Image

En helt fladt voksende stedsegrøn
busk med bløde nedadhængende
grene. De ellipseformede
blade er mørkegrønne, blanke
og ca. 1,5 cm lange. Blomstrer i
foråret med små hvide blomster,
der senere efterfølges af ganske
få små røde frugter.

Cotoneaster salicifolius Norðîc® ’Repens’
Cotoneaster salicifolius Norðîc® ’Repens’ Image

Fra plantens hovedstamme vokser
de udbredte til krybende lidt
tynde sidegrene, som dermed
danner en uregelmæssig flade.
Planten er stedsegrøn og har
2 – 3 cm lange smalt elliptiske
halvblanke mørkegrønne blade.
Blomstringen er sparsom, men
små hvide blomster ses. Der
dannes røde frugter.

Euonymus vegetus Norðîc® ’Green Choiz’
Euonymus vegetus Norðîc® ’Green Choiz’ Image

Da Euonymus vegetus dyrkes
med meget varierende vækstformer,
er ’Green Choiz’ en defineret
lav stedsegrøn busk. Den
har en opret til svagt udbredt
vækst, men bliver ikke særlig høj.
Bladene er elliptiske og grønne.
Kan om vinteren ses med mere
rødlige farver.

Hedera helix Norðîc® ’Hesma’, ‘Hevil’ og ‘Hestor’
Hedera helix Norðîc® ’Hesma’, ‘Hevil’ og ‘Hestor’ Image

Stedsegrønne planter, der i ungdomsfasen
er krybende. Arten er naturligt hjemmehørende
i danske skove. Stænglerne
danner hæfterødder, som planterne bruger
til at fæstne sig med på bl.a. træer.
Norðîc® ’Hesma’ er helt flad og krybende
med 3 – 4 cm store blade. Forholdsvis
langsomtvoksende.
Norðîc® ’Hevil’ har 4 – 6 cm store blade
med tydelige hvidlige nerver. Hurtigtvoksende,
men lidt åben forgrening de første
år.
Norðîc® ’Hestor’ tilhører underarten hibernica
og har betydeligt større blade. 7 –
12 cm store meget grønne og skinnende.
Danner hurtigt et effektivt jorddække.

Salix hastata Norðîc® ’Thyre’
Salix hastata Norðîc® ’Thyre’ Image

De helt oprette grene er meget
karakteristiske for ’Thyre’, som
producerer et væld af grene fra
bunden. De omvendt ægformede
blade er 3 – 6 cm lange. På
oversiden er de mørkegrønne,
mens undersiden er blågrøn.
Flotte gule høstfarver. Hunlige
blomster.

Vinca minor Norðîc® ’Select’
Vinca minor Norðîc® ’Select’ Image

Stedsegrøn bunddækkende lav busk, der med sine rankende skud danner tueformede tætte buske. Danner også få rodskud. Læderagtige mørkegrønne og let skinnende blade. Blomstring i maj-august. Store blålige blomster, der tiltrækker bier.

Buske - Hæk
Aronia arbutifolia Norðîc® ’Briliantissima’
Aronia arbutifolia Norðîc® ’Briliantissima’ Image

Rødfrugtet surbær, der kun danner
få rodskud. Løvfældende
busk med oprette hovedgrene
og en åben forgrening. Bladene
er elliptiske, rimelig små og
grønne. Hvert efterår skifter de
til særdeles flotte røde høstfarver.
Bærrene er skinnende røde,
men da de er ret små, egner de
sig ikke til spisebrug.

Aronia melanocarpa Norðîc® ’Aron’
Aronia melanocarpa Norðîc® ’Aron’ Image

Sortfrugtet surbær, der med
sine oprette og udbredte grene
giver en naturpræget plantning.
Bladene, der er store og bredt
elliptiske, er i udspring bronzefarvede,
hvorefter de står
grønne sommeren over. Inden
løvfald i oktober, får ’Aron’ meget
smukke høstfarver. Relativt
store spiselige sunde bær i september.

Buxus sempervirens Norðîc® ’Balder’
Buxus sempervirens Norðîc® ’Balder’ Image

En livskraftig buksbom, der hvert
år lægger mange cm til. Bred ellipseformet
vækstform med tæt
forgrening på oprette hovedgrene.
2 – 3 cm lange og 1 – 2 cm
brede mørkegrønne blade med
lidt lysere underside.

Buxus sempervirens Norðîc® ’Nopur’ BUNY0109’ (N)
Buxus sempervirens Norðîc® ’Nopur’ BUNY0109’ (N) Image

Opret, tæt forgrenet busk med
relativ stor årlig tilvækst. Bladene
er tykke, læderagtige, mørkegrønne
med svag blålig farve.
De er bredt elliptiske til næsten
runde – 2-3 cm lange og 1-1,5
cm brede.

Buxus x ‘Glencoe’ Norðîc® Chicagoland Green®
Buxus x ‘Glencoe’ Norðîc® Chicagoland Green® Image

Lav, kompakt og nærmest pudeformet
buksbom. Den har
en tæt forgrening med oprette
skud og udbredte sidegrene.
Sorten minder lidt om ’Mimer’,
men bliver lidt højere. Små, halvmatte
elliptiske blade.

Buxus ‘Wilson’ Norðîc® Northern CharmTM
Buxus ‘Wilson’ Norðîc® Northern CharmTM Image

En særdeles mørkegrøn buksbom
med meget tæt vækst fra
de oprette grene. Den naturlige
vækstform er nærmest som et
omvendt æg. Bladene er elliptiske,
2 – 3 cm lange og halvblanke.
Ældre sideskud danner
blomster.

Cotoneaster franchetii Norðîc® ’Brander’
Cotoneaster franchetii Norðîc® ’Brander’ Image

Løvfældende busk med oprette
til buede grene, der former en
tragt. Bredt elliptiske 4-5 cm store
blade, der er mørkegrønne
med gråligt håret bagside. Løvfald
i november. Små lyserøde
blomster i maj efterfølges af 1
cm store orangerøde flotte bær,
der sidder frem til jul.

Deutzia crenata Norðîc® ’Dippon’
Deutzia crenata Norðîc® ’Dippon’ Image

Tæt forgrenet løvfældende busk
med udbredte grene. De grønne
blade er elliptiske og ru. Blomstrer
fra midt i juli måned og ca.
3 uger frem. Knopperne er som
små hvide perler, der samlet i
klaser i udspring udgør de smukke
hvide blomster, som ’Dippon’
er kendetegnet ved.

Diervilla lonicera Norðîc® ’Dilon’
Diervilla lonicera Norðîc® ’Dilon’ Image

’Dilon’ har mørkegrønne blade,
der farves gullige ved løvfald.
Det er en løvfældende busk
med 6-10 cm lange tynde blade,
der danner oprette skud med få
sideskud. Planten sætter mange
rodskud og danner en tæt
plantning.
Blomstrer i juni med små gule
blomster, der efterfølges af
brunlige kapsler.

Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’
Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’ Image

Løvfældende busk med 6-10
cm lange tynde blade. Busken
danner oprette skud med få sideskud.
Planten sætter mange
rodskud og danner derfor en
tæt plantning.
’Dise’ har lysegrønne blade og
de nye blade er rødlige i udspring.
Hele sommeren dannes
der nye skud. Blomstringen er
kontinuerlig, og de små gule
blomster efterfølges af brunlige
kapsler.

Fuchsia magellanica Norðîc® ’Georg’
Fuchsia magellanica Norðîc® ’Georg’ Image

Løvfældende og varmeelskende
busk med opret vækst og
stærkt overhængende grene.
Fra juli måned ses de store røde
hængende fuchsiablomster – og
blomstringen fortsætter frem til
frost.

Hedera helix Norðîc® ’Compact Choiz’
Hedera helix Norðîc® ’Compact Choiz’ Image

Særdeles kompakt stedsegrøn
plante med tæt forgrening.
Mørkegrønne 3 – 5
cm lange blade. Gulgrønne
blomster, der efter bestøvning
af eks. ’Golden Choiz’ eller
’Great Choiz’ danner mange
flotte bær fra november
og hele vinteren igennem

Hedera helix Norðîc® ’Golden Choiz’
Hedera helix Norðîc® ’Golden Choiz’ Image

Middelkraftig vækst og en lidt
åben stedsegrøn busk. Bladene
er 4 – 6 cm lange og lidt lyse i
farven. Blomsterne er gulgrønne
i tætte klaser, og efterlader
10 – 25 iøjnefaldende gule frugter,
der holder vinteren igennem.
Kræver bestøvning fra eks.
’Great Choiz’.

Hedera helix Norðîc® ’Great Choiz'
Hedera helix Norðîc® ’Great Choiz

Kraftigtvoksende stedsegrøn
busk af Hedera i voksenform.
Det er en tæt busk med uregelmæssig
vækstform. Små gulliggrønne
blomster samlet i toppe
og efterfølges af sorte bær.

Hypericum kalmianum Norðîc® ’Gemo’
Hypericum kalmianum Norðîc® ’Gemo’ Image

En rigt forgrenet løvfældende
busk med oprette hovedgrene
og tyndere sidegrene. De relativt
små gule blomster med mange
støvdragere lyser flot op. Blomstringen
starter i juni og varer til
langt ud på efteråret. Frugterne
er små brune kapsler.

Hypericum x inodorum Norðîc® ’Red Choiz’
Hypericum x inodorum Norðîc® ’Red Choiz’ Image

’Red Choiz’ ligner i vækstform
andre sorter af Hypericum x inodorum,
men frugterne afviger
både med deres iøjnefaldende
kraftigt røde farve, og ikke
mindst fordi frugterne sidder
meget længere, end hos de øvrige
sorter. Blomsten er gul. Opret
vækstform med få sideskud.

Kolkwitzia amabilis Norðîc® ’Syvdal’
Kolkwitzia amabilis Norðîc® ’Syvdal’ Image

Det overdådige syn af en fuldt
udvokset ’Syvdal’ burde være alle
forundt. En løvfældende busk,
der gror opret, for senere at
være helt overhængende, og udfolder
sig for alvor i dens blomstringstid.
Fra juni og ind i juli kan
man nyde de mange sartrosa
klokkeformede blomster.

Lonicera x xylosteoides Norðîc® ’Clavey’s Dwarf’
Lonicera x xylosteoides Norðîc® ’Clavey’s Dwarf’ Image

Trods en lidt langsom tilvækst
i etableringsfasen, så udvikler
den løvfældende ’Clavey’s Dwarf’
sig til en solid og særdeles effektiv
jorddækkende plante. Opret
vækst med udbredte grene. Får
små gullige blomster, der efterfølges
af røde frugter.

Lonicera xylosteum Norðîc® L120 Truust
Lonicera xylosteum Norðîc® L120 Truust Image

Løvfældende busk med oprette
grene og sidegrene med stærkt
overhængende vækst. En tæt
forgrenet busk med middelstore
blade, der hurtigt giver et tæt
jorddække. Blomsterne er små
og gullige – frugterne er runde
røde bær.

Mahonia aquifolium Norðîc® ’Maqu’
Mahonia aquifolium Norðîc® ’Maqu’ Image

De blanke mørkegrønne finnede
stedsegrønne blade på ’Maqu’,
er med til at gøre denne plante
til noget helt specielt. Den danner
mange oprette grene – også
helt fra bunden. De gule blomster
fremkommer i maj og efterfølges
af sorte bær.

Malus sargentii Norðîc® ’First Choiz’
Malus sargentii Norðîc® ’First Choiz’ Image

Med ’First Choiz’ får man sikkerhed
for hurtig blomstring og
frugtsætning, for den udvalgte
plante er vegetativt formeret,
hvilket holder planten i voksenfasen
og derved sikrer blomstring i
en ung alder. En opret busk med
udbredte grene, der ligner Malus
sargentii på løv, blomster og
frugter. Smukke høstfarver.

Philadelphus coronarius Norðîc® ’Phico’
Philadelphus coronarius Norðîc® ’Phico’ Image

En løvfældende busk med mange
grene tæt fra basis. Hovedgrenene
er oprette, mens de
unge grene er stærkt overhængende.
Gamle grene har afskallende
bark. Store 5 – 9 cm lange
blade, der er ru på oversiden.
Ca. 4 cm store hvide enkle blomster
fra midt juni – kraftig duft.

Physocarpus malvaceus Norðîc® ’Pyso’
Physocarpus malvaceus Norðîc® ’Pyso’ Image

Kraftigtvoksende løvfældende
busk med oprette og senere
overhængende grene. Den er
stærkt forgrenet. 3-6 cm lange
bredt ægformede blade, der
er næsten helt glatte. Hvidlige
blomster samlet i halvskærme
sent i maj. Frugterne er små
brunlige kapsler.

Pinus mugo var. mughus Norðîc® L127 Truust
Pinus mugo var. mughus Norðîc® L127 Truust Image

Afkom af frøkilden giver ensartede
stedsegrønne buske, der
er meget tætte i vækstformen.
De har en opret vækstform
med regelmæssig forgrening.
Det er den mest almindelige
dyrkede var. mughus.

Prunus laurocerasus Norðîc® ’Prufon’
Prunus laurocerasus Norðîc® ’Prufon’ Image

Stedsegrøn opret busk med udbredte
grene og en tæt forgrening.
I mildere egne, kan den
blive op til 3 m høj og bred. De
7-10 cm lange elliptiske blade giver
planten et solidt dækkende
udseende.

Prunus laurocerasus Norðîc® ’Pruzab’
Prunus laurocerasus Norðîc® ’Pruzab’ Image

Med sin meget udbredte vækstform,
adskiller ’Pruzab’ sig fra
mange andre sorter af laurbærkirsebær.
Den beholder den
lave højde, men har et særdeles
godt jorddække. Bladene er store,
langt elliptiske og læderagtige.

Rhamnus frangula Norðîc® L240 Tophøj
Rhamnus frangula Norðîc® L240 Tophøj Image

Opret løvfældende busk med
åben forgrening. Barken er grå-
lig, og den inderste del har en
ram ubehagelig lugt. De 3 – 6
cm lange blade er elliptiske. Små
hvide blomster samlet i skærme.
Efterfølges af sorte frugter.

Rhus aromatica Norðîc® ’Carpet’
Rhus aromatica Norðîc® ’Carpet’ Image

En spændende lav løvfældende
busk med en del rodskud, der
danner et tæt bunddække. De
aromatiske blade er glinsende
som unge, og farves kraftigt
røde hvert efterår inden løvfald.
De små gule blomster er samlet
i toppe og ses i slutningen af
maj.

Ribes alpinum Norðîc® ’Green Mound’
Ribes alpinum Norðîc® ’Green Mound’ Image

Løvfældende lav Ribes med oprette
til udbredte grene og en
tæt forgrening. Danner et effektivt
jorddække. Friskgrønne
blade tidligt hvert forår. Gullige
blomster, der er ret små. Enkønnet
hanklon.

Rosa dumalis Norðîc® L022 Truust
Rosa dumalis Norðîc® L022 Truust Image

En stor løvfældende busk med
kuplet form og overhængende
stærkt tornede grene. Store lyserøde
blomster i maj og ovale
hyben, der modner i september.

Rosa pimpinellifolia Norðîc® L266 Laugesen
Rosa pimpinellifolia Norðîc® L266 Laugesen Image

Løvfældende busk med åben
vækst. Danner mange rodskud.
Grenene er tæt tornede som
en børste. Forholdsvis små finnede
blade med 5 – 9 småblade.
Blomsterne er gullighvide,
duftende og der dannes runde,
ca. 1 cm store sorte frugter.

Rosa rubiginosa Norðîc® L014 Truust
Rosa rubiginosa Norðîc® L014 Truust Image

Opret løvfældende busk med
lange overhængende grene,
der er stærkt tornede – både
kraftige torne og børstetorne.
Småbladene er 5-7 cm og
dufter kraftigt af æble – især
efter fugtigt vejr. Blomsterne
er enkle og lyserøde, frugterne
ellipsoide og røde.

Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’
Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’ Image

Løvfældende opretvoksende
busk, der er svagt forgrenet. De
elliptiske blade er læderagtige,
og får rødlilla høstfarver. Blomsterne
er samlet i halvskærme
og efterfølges af frugter, der
først farves blå og helt sorte, når
de er fuldt modne.

Viburnum opulus Norðîc® L012 Truust
Viburnum opulus Norðîc® L012 Truust Image

Viburnum opulus er en løvfældende
opret kraftigtvoksende
busk. Får hvide blomster i store
åbne skærme, der efterfølges af
røde bær, der holder hele efter-
året.

Træer
Acer hybrid Norðîc® 'San'

Ret stamme og pyramideformet
krone med kraftige grene og
middeltæt forgrening.
Vinterknopperne farves om
foråret smukt rødlige inden udspring.
Friskgrønne femlappede
blade med dybe indskæringer
og røde bladstilke. Gule blomster,
og senere frugter der farves
røde ved modning.

Betula pendula Norðîc® FP644 Truust
Betula pendula Norðîc® FP644 Truust Image

Løvfældende mellemhøjt træ med
bred søjleformet til omvendt ægformet
krone. Stammen er oftest
gennemgående. I Vestjylland bliver
træerne dog kun 12 – 15 m
høje. Hvid og afskallende bark.
Oprette sidegrene med smågrene,
der har udbredt eller svagt hængende
vækst. Frøkilden har ingen
nedtørringer i vinterperioden.

Betula pubescens Norðîc® FP645 Truust
Betula pubescens Norðîc® FP645 Truust Image

Løvfældende træ med åben
krone og en uregelmæssig grenbygning.
Sidegrenene er ikke
hængende, undtagen er kviste
på ældre træer. I gamle træer
ses ofte heksekoste.

Malus baccata Norðîc® ’Akso’
Malus baccata Norðîc® ’Akso’ Image

Et mindre prydtræ med bred krone.
Sidegrenene er delvis horisontale.
De mørkegrønne blade
er elliptiske og fint takkede. Rent
hvide blomster i maj, der efterfølges
af små runde gulligrøde frugter,
der bliver siddende på træet
længe.

Malus Norðîc® ’Braendkjaer’
Malus Norðîc® ’Braendkjaer’ Image

Med sin oprette gennemgående
hovedstamme og stive sidegrene,
der vokser udbredte, danner
’Braendkjaer’ en fin bred krone.
Bladene er mørkegrønne og
blanke. De rent hvide blomster
er 5 – 6 cm store i maj måned,
og efterfølges af 5 – 6 cm store
rødlige frugter, der sidder længe.

Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’
Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’ Image

’Spellbound’ er en podet Malus, og
bliver en busk eller et lille træ. Bladene
er purpurrøde i udspring og
bliver senere grønne med rødlige
nerver. Blomsterknoppen er mørkerød,
blomsterne lysere røde.
Blomstring i maj. De efterfølgende
frugter er purpurrøde.

Salix alba Norðîc® ’Saba’
Salix alba Norðîc® ’Saba’ Image

Et hurtigtvoksende løvfældende
træ med flere oprette tykke
grene fra basis. Sidegrenene er
også oprette og former en krone,
der er elipsoid til bredt søjleformet.
7 – 11 cm aflange blade,
der er grønne på oversiden og
grålige med lyse hår på undersiden.

Sorbus matsumuranae Norðîc® ’Noriko’
Sorbus matsumuranae Norðîc® ’Noriko’ Image

Et ofte flerstammet lille træ eller
bred busk med mange grene
fra bunden. Kan være podet
på højstamme. Åben forgrening
og finnede mørkegrønne blade,
der giver flotte høstfarver. Store
purpursorte iøjnefaldende endeknopper.

Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’
Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’ Image

’Elvira’ bliver til et lille træ eller
busk med oprette og til tider
noget krogede sidegrene, der
danner en udbredt og uregelmæssig
vækst. Dekorative purpursorte
lange vinterknopper.
Finnede 9 – 15 cm lange blade,
hvorpå de grønne glatte småblade
sidder fint. Gule høstfarver.
Hvide blomster i flade skærme.
Skarlagenrøde frugter, der modner
i september.

Tilia cordata Norðîc® ’Skjold’ (N)
Tilia cordata Norðîc® ’Skjold’ (N) Image

Et meget langsomtvoksende løvfældende
mindre træ med smal
omvendt kegleformet vækst.
Utrolig tæt forgrenet med oprette
grene helt fra basis. Små tynde
og fine blade. ’Skjold’ danner
små gule blomster i juli.

Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’
Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’ Image

De 6 – 11 cm store lysegrønne
blade adskiller ’Odin’ fra
andre lind. Den åbne forgrening
og de grove grene
minder om T. platyphyllos.
Blomsterne er samlet i 2 – 7
hængende stande og frugterne
er store og hårede.

Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’
Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’ Image

Stort løvfældende træ med en
kuppelformet krone og middel-åben
forgrening af relativt
tykke grene. De 10 – 20 cm store
blade er typiske for arten og er
også stærkt hårede på undersiden.
Blomsterne er samlet i små
klaser og efterfølges af tydeligt
hårede frugter, som modner her
i landet.

Bunddække
Cotoneaster radicans Norðîc® ’Rami’ Image
Cotoneaster radicans Norðîc® ’Rami’
En helt fladt voksende stedsegrøn busk med bløde nedadhængende grene. De ellipseformede blade er mørkegrønne, blanke og ca. 1,5 cm lange. Blomstrer i foråret med små hvide blomster, der senere e... Read More
Cotoneaster salicifolius Norðîc® ’Repens’ Image
Cotoneaster salicifolius Norðîc® ’Repens’
Fra plantens hovedstamme vokser de udbredte til krybende lidt tynde sidegrene, som dermed danner en uregelmæssig flade. Planten er stedsegrøn og har 2 – 3 cm lange smalt elliptiske halvblanke mørk... Read More
Euonymus vegetus Norðîc® ’Green Choiz’ Image
Euonymus vegetus Norðîc® ’Green Choiz’
Da Euonymus vegetus dyrkes med meget varierende vækstformer, er ’Green Choiz’ en defineret lav stedsegrøn busk. Den har en opret til svagt udbredt vækst, men bliver ikke særlig høj. Bladene er... Read More
Hedera helix Norðîc® ’Hesma’, ‘Hevil’ og ‘Hestor’ Image
Hedera helix Norðîc® ’Hesma’, ‘Hevil’ og ‘Hestor’
Stedsegrønne planter, der i ungdomsfasen er krybende. Arten er naturligt hjemmehørende i danske skove. Stænglerne danner hæfterødder, som planterne bruger til at fæstne sig med på bl.a. træer. Norð?... Read More
Salix hastata Norðîc® ’Thyre’ Image
Salix hastata Norðîc® ’Thyre’
De helt oprette grene er meget karakteristiske for ’Thyre’, som producerer et væld af grene fra bunden. De omvendt ægformede blade er 3 – 6 cm lange. På oversiden er de mørkegrønne, mens und... Read More
Vinca minor Norðîc® ’Select’ Image
Vinca minor Norðîc® ’Select’
Stedsegrøn bunddækkende lav busk, der med sine rankende skud danner tueformede tætte buske. Danner også få rodskud. Læderagtige mørkegrønne og let skinnende blade. Blomstring i maj-august. Store blålige blomster, der tiltrækker... Read More
Buske - Hæk
Aronia arbutifolia Norðîc® ’Briliantissima’ Image
Aronia arbutifolia Norðîc® ’Briliantissima’
Rødfrugtet surbær, der kun danner få rodskud. Løvfældende busk med oprette hovedgrene og en åben forgrening. Bladene er elliptiske, rimelig små og grønne. Hvert efterår skifter de til særdele... Read More
Aronia melanocarpa Norðîc® ’Aron’ Image
Aronia melanocarpa Norðîc® ’Aron’
Sortfrugtet surbær, der med sine oprette og udbredte grene giver en naturpræget plantning. Bladene, der er store og bredt elliptiske, er i udspring bronzefarvede, hvorefter de står grønne sommeren ... Read More
Buxus sempervirens Norðîc® ’Balder’ Image
Buxus sempervirens Norðîc® ’Balder’
En livskraftig buksbom, der hvert år lægger mange cm til. Bred ellipseformet vækstform med tæt forgrening på oprette hovedgrene. 2 – 3 cm lange og 1 – 2 cm brede mørkegrønne blade med lidt l... Read More
Buxus sempervirens Norðîc® ’Nopur’ BUNY0109’ (N) Image
Buxus sempervirens Norðîc® ’Nopur’ BUNY0109’ (N)
Opret, tæt forgrenet busk med relativ stor årlig tilvækst. Bladene er tykke, læderagtige, mørkegrønne med svag blålig farve. De er bredt elliptiske til næsten runde – 2-3 cm lange og 1-1,5 cm... Read More
Buxus x ‘Glencoe’ Norðîc® Chicagoland Green® Image
Buxus x ‘Glencoe’ Norðîc® Chicagoland Green®
Lav, kompakt og nærmest pudeformet buksbom. Den har en tæt forgrening med oprette skud og udbredte sidegrene. Sorten minder lidt om ’Mimer’, men bliver lidt højere. Små, halvmatte elliptiske bl... Read More
Buxus ‘Wilson’ Norðîc® Northern CharmTM Image
Buxus ‘Wilson’ Norðîc® Northern CharmTM
En særdeles mørkegrøn buksbom med meget tæt vækst fra de oprette grene. Den naturlige vækstform er nærmest som et omvendt æg. Bladene er elliptiske, 2 – 3 cm lange og halvblanke. Ældre sides... Read More
Cotoneaster franchetii Norðîc® ’Brander’ Image
Cotoneaster franchetii Norðîc® ’Brander’
Løvfældende busk med oprette til buede grene, der former en tragt. Bredt elliptiske 4-5 cm store blade, der er mørkegrønne med gråligt håret bagside. Løvfald i november. Små lyserøde blomster ... Read More
Deutzia crenata Norðîc® ’Dippon’ Image
Deutzia crenata Norðîc® ’Dippon’
Tæt forgrenet løvfældende busk med udbredte grene. De grønne blade er elliptiske og ru. Blomstrer fra midt i juli måned og ca. 3 uger frem. Knopperne er som små hvide perler, der samlet i klaser ... Read More
Diervilla lonicera Norðîc® ’Dilon’ Image
Diervilla lonicera Norðîc® ’Dilon’
’Dilon’ har mørkegrønne blade, der farves gullige ved løvfald. Det er en løvfældende busk med 6-10 cm lange tynde blade, der danner oprette skud med få sideskud. Planten sætter mange rodskud... Read More
Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’ Image
Diervilla sessifolia Norðîc® ’Dise’
Løvfældende busk med 6-10 cm lange tynde blade. Busken danner oprette skud med få sideskud. Planten sætter mange rodskud og danner derfor en tæt plantning. ’Dise’ har lysegrønne blade og... Read More
Fuchsia magellanica Norðîc® ’Georg’ Image
Fuchsia magellanica Norðîc® ’Georg’
Løvfældende og varmeelskende busk med opret vækst og stærkt overhængende grene. Fra juli måned ses de store røde hængende fuchsiablomster – og blomstringen fortsætter frem til frost.
Hedera helix Norðîc® ’Compact Choiz’ Image
Hedera helix Norðîc® ’Compact Choiz’
Særdeles kompakt stedsegrøn plante med tæt forgrening. Mørkegrønne 3 – 5 cm lange blade. Gulgrønne blomster, der efter bestøvning af eks. ’Golden Choiz’ eller ’Great Choiz’ danner mang... Read More
Hedera helix Norðîc® ’Golden Choiz’ Image
Hedera helix Norðîc® ’Golden Choiz’
Middelkraftig vækst og en lidt åben stedsegrøn busk. Bladene er 4 – 6 cm lange og lidt lyse i farven. Blomsterne er gulgrønne i tætte klaser, og efterlader 10 – 25 iøjnefaldende gule frugter,... Read More
Hedera helix Norðîc® ’Great Choiz
Hedera helix Norðîc® ’Great Choiz'
Kraftigtvoksende stedsegrøn busk af Hedera i voksenform. Det er en tæt busk med uregelmæssig vækstform. Små gulliggrønne blomster samlet i toppe og efterfølges af sorte bær.
Hypericum kalmianum Norðîc® ’Gemo’ Image
Hypericum kalmianum Norðîc® ’Gemo’
En rigt forgrenet løvfældende busk med oprette hovedgrene og tyndere sidegrene. De relativt små gule blomster med mange støvdragere lyser flot op. Blomstringen starter i juni og varer til langt ud ... Read More
Hypericum x inodorum Norðîc® ’Red Choiz’ Image
Hypericum x inodorum Norðîc® ’Red Choiz’
’Red Choiz’ ligner i vækstform andre sorter af Hypericum x inodorum, men frugterne afviger både med deres iøjnefaldende kraftigt røde farve, og ikke mindst fordi frugterne sidder meget længere... Read More
Kolkwitzia amabilis Norðîc® ’Syvdal’ Image
Kolkwitzia amabilis Norðîc® ’Syvdal’
Det overdådige syn af en fuldt udvokset ’Syvdal’ burde være alle forundt. En løvfældende busk, der gror opret, for senere at være helt overhængende, og udfolder sig for alvor i dens blomstringstid.... Read More
Lonicera x xylosteoides Norðîc® ’Clavey’s Dwarf’ Image
Lonicera x xylosteoides Norðîc® ’Clavey’s Dwarf’
Trods en lidt langsom tilvækst i etableringsfasen, så udvikler den løvfældende ’Clavey’s Dwarf’ sig til en solid og særdeles effektiv jorddækkende plante. Opret vækst med udbredte grene. Får... Read More
Lonicera xylosteum Norðîc® L120 Truust Image
Lonicera xylosteum Norðîc® L120 Truust
Løvfældende busk med oprette grene og sidegrene med stærkt overhængende vækst. En tæt forgrenet busk med middelstore blade, der hurtigt giver et tæt jorddække. Blomsterne er små og gullige ... Read More
Mahonia aquifolium Norðîc® ’Maqu’ Image
Mahonia aquifolium Norðîc® ’Maqu’
De blanke mørkegrønne finnede stedsegrønne blade på ’Maqu’, er med til at gøre denne plante til noget helt specielt. Den danner mange oprette grene – også helt fra bunden. De gule blomster ... Read More
Malus sargentii Norðîc® ’First Choiz’ Image
Malus sargentii Norðîc® ’First Choiz’
Med ’First Choiz’ får man sikkerhed for hurtig blomstring og frugtsætning, for den udvalgte plante er vegetativt formeret, hvilket holder planten i voksenfasen og derved sikrer blomstring i en un... Read More
Philadelphus coronarius Norðîc® ’Phico’ Image
Philadelphus coronarius Norðîc® ’Phico’
En løvfældende busk med mange grene tæt fra basis. Hovedgrenene er oprette, mens de unge grene er stærkt overhængende. Gamle grene har afskallende bark. Store 5 – 9 cm lange blade, der er ru på... Read More
Physocarpus malvaceus Norðîc® ’Pyso’ Image
Physocarpus malvaceus Norðîc® ’Pyso’
Kraftigtvoksende løvfældende busk med oprette og senere overhængende grene. Den er stærkt forgrenet. 3-6 cm lange bredt ægformede blade, der er næsten helt glatte. Hvidlige blomster samlet i halv... Read More
Pinus mugo var. mughus Norðîc® L127 Truust Image
Pinus mugo var. mughus Norðîc® L127 Truust
Afkom af frøkilden giver ensartede stedsegrønne buske, der er meget tætte i vækstformen. De har en opret vækstform med regelmæssig forgrening. Det er den mest almindelige dyrkede var. mughus.... Read More
Prunus laurocerasus Norðîc® ’Prufon’ Image
Prunus laurocerasus Norðîc® ’Prufon’
Stedsegrøn opret busk med udbredte grene og en tæt forgrening. I mildere egne, kan den blive op til 3 m høj og bred. De 7-10 cm lange elliptiske blade giver planten et solidt dækkende udseende.... Read More
Prunus laurocerasus Norðîc® ’Pruzab’ Image
Prunus laurocerasus Norðîc® ’Pruzab’
Med sin meget udbredte vækstform, adskiller ’Pruzab’ sig fra mange andre sorter af laurbærkirsebær. Den beholder den lave højde, men har et særdeles godt jorddække. Bladene er store, langt el... Read More
Rhamnus frangula Norðîc® L240 Tophøj Image
Rhamnus frangula Norðîc® L240 Tophøj
Opret løvfældende busk med åben forgrening. Barken er grå- lig, og den inderste del har en ram ubehagelig lugt. De 3 – 6 cm lange blade er elliptiske. Små hvide blomster samlet i skærme. Efterf... Read More
Rhus aromatica Norðîc® ’Carpet’ Image
Rhus aromatica Norðîc® ’Carpet’
En spændende lav løvfældende busk med en del rodskud, der danner et tæt bunddække. De aromatiske blade er glinsende som unge, og farves kraftigt røde hvert efterår inden løvfald. De små gule b... Read More
Ribes alpinum Norðîc® ’Green Mound’ Image
Ribes alpinum Norðîc® ’Green Mound’
Løvfældende lav Ribes med oprette til udbredte grene og en tæt forgrening. Danner et effektivt jorddække. Friskgrønne blade tidligt hvert forår. Gullige blomster, der er ret små. Enkønnet hankl... Read More
Rosa dumalis Norðîc® L022 Truust Image
Rosa dumalis Norðîc® L022 Truust
En stor løvfældende busk med kuplet form og overhængende stærkt tornede grene. Store lyserøde blomster i maj og ovale hyben, der modner i september.
Rosa pimpinellifolia Norðîc® L266 Laugesen Image
Rosa pimpinellifolia Norðîc® L266 Laugesen
Løvfældende busk med åben vækst. Danner mange rodskud. Grenene er tæt tornede som en børste. Forholdsvis små finnede blade med 5 – 9 småblade. Blomsterne er gullighvide, duftende og der danne... Read More
Rosa rubiginosa Norðîc® L014 Truust Image
Rosa rubiginosa Norðîc® L014 Truust
Opret løvfældende busk med lange overhængende grene, der er stærkt tornede – både kraftige torne og børstetorne. Småbladene er 5-7 cm og dufter kraftigt af æble – især efter fugtig... Read More
Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’ Image
Viburnum nudum Norðîc® ’Splendid Choiz’
Løvfældende opretvoksende busk, der er svagt forgrenet. De elliptiske blade er læderagtige, og får rødlilla høstfarver. Blomsterne er samlet i halvskærme og efterfølges af frugter, der først f... Read More
Viburnum opulus Norðîc® L012 Truust Image
Viburnum opulus Norðîc® L012 Truust
Viburnum opulus er en løvfældende opret kraftigtvoksende busk. Får hvide blomster i store åbne skærme, der efterfølges af røde bær, der holder hele efter- året.
Træer
Acer hybrid Norðîc® 'San'
Ret stamme og pyramideformet krone med kraftige grene og middeltæt forgrening. Vinterknopperne farves om foråret smukt rødlige inden udspring. Friskgrønne femlappede blade med dybe indskæringer... Read More
Betula pendula Norðîc® FP644 Truust Image
Betula pendula Norðîc® FP644 Truust
Løvfældende mellemhøjt træ med bred søjleformet til omvendt ægformet krone. Stammen er oftest gennemgående. I Vestjylland bliver træerne dog kun 12 – 15 m høje. Hvid og afskallende bark. Opr... Read More
Betula pubescens Norðîc® FP645 Truust Image
Betula pubescens Norðîc® FP645 Truust
Løvfældende træ med åben krone og en uregelmæssig grenbygning. Sidegrenene er ikke hængende, undtagen er kviste på ældre træer. I gamle træer ses ofte heksekoste.
Malus baccata Norðîc® ’Akso’ Image
Malus baccata Norðîc® ’Akso’
Et mindre prydtræ med bred krone. Sidegrenene er delvis horisontale. De mørkegrønne blade er elliptiske og fint takkede. Rent hvide blomster i maj, der efterfølges af små runde gulligrøde frugter,... Read More
Malus Norðîc® ’Braendkjaer’ Image
Malus Norðîc® ’Braendkjaer’
Med sin oprette gennemgående hovedstamme og stive sidegrene, der vokser udbredte, danner ’Braendkjaer’ en fin bred krone. Bladene er mørkegrønne og blanke. De rent hvide blomster er 5 – 6 cm s... Read More
Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’ Image
Malus sargentii Norðîc® ’Spellbound’
’Spellbound’ er en podet Malus, og bliver en busk eller et lille træ. Bladene er purpurrøde i udspring og bliver senere grønne med rødlige nerver. Blomsterknoppen er mørkerød, blomsterne lysere rø... Read More
Salix alba Norðîc® ’Saba’ Image
Salix alba Norðîc® ’Saba’
Et hurtigtvoksende løvfældende træ med flere oprette tykke grene fra basis. Sidegrenene er også oprette og former en krone, der er elipsoid til bredt søjleformet. 7 – 11 cm aflange blade, der er... Read More
Sorbus matsumuranae Norðîc® ’Noriko’ Image
Sorbus matsumuranae Norðîc® ’Noriko’
Et ofte flerstammet lille træ eller bred busk med mange grene fra bunden. Kan være podet på højstamme. Åben forgrening og finnede mørkegrønne blade, der giver flotte høstfarver. Store purpursor... Read More
Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’ Image
Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’
’Elvira’ bliver til et lille træ eller busk med oprette og til tider noget krogede sidegrene, der danner en udbredt og uregelmæssig vækst. Dekorative purpursorte lange vinterknopper. Finnede 9 ?... Read More
Tilia cordata Norðîc® ’Skjold’ (N) Image
Tilia cordata Norðîc® ’Skjold’ (N)
Et meget langsomtvoksende løvfældende mindre træ med smal omvendt kegleformet vækst. Utrolig tæt forgrenet med oprette grene helt fra basis. Små tynde og fine blade. ’Skjold’ danner små gule... Read More
Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’ Image
Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’
De 6 – 11 cm store lysegrønne blade adskiller ’Odin’ fra andre lind. Den åbne forgrening og de grove grene minder om T. platyphyllos. Blomsterne er samlet i 2 – 7 hængende stande og frugtern... Read More
Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’ Image
Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’
Stort løvfældende træ med en kuppelformet krone og middel-åben forgrening af relativt tykke grene. De 10 – 20 cm store blade er typiske for arten og er også stærkt hårede på undersiden. Bloms... Read More