Varemærket Norðîc®

A-Plant 2000 ApS fik i 2014 – 2015 registreret varemærket Norðîc®, som kan tilknyttes de sorter, som A-Plant 2000 ApS vurderer, har særlige egenskaber og kvalifikationer.

Der vil være tale om sorter, som A-Plant selv har udviklet og afprøvet eller har hjemtaget
fra andre lande, eller fra forskningsvirksomheder, hvor A-Plant har medvirket til finansiering.

Desuden tilføjes nogle centrale sorter til sortimentet. Det er sorter, der tidligere blev udviklet i Dafo programmet, og som A-Plant anser særligt værdifulde og som A-Plant har sikret ægthed fra den oprindelige kerneplante. Sorterne blev i sin tid udviklet ved Statens Planteavlsforsøg – nu Aarhus Universitet, Årslev.

Særlige krav for at opnå Norðîc®

  • Klimatilpasset vores danske kystklima med omskiftelige temperaturer i vinterperioden og ofte meget vind.
  • Sundhed af planterne sættes højt.
  • Robuste overfor forskellige dyrkningsforhold såsom jordbund.
  • Beskrevne egenskaber med vægt på dem, der sikrer, at de opfylder de funktioner og den anvendelse, der er udvalgt til.
  • Sorts ægthed og ensartethed sikres.
  • Høj produktkvalitet.
  • Kendt produktionsforløb i planteskoler som A-Plant 2000 ApS tilser.