Archives

Betula pendula Norðîc® FP644 Truust

Løvfældende mellemhøjt træ med
bred søjleformet til omvendt ægformet
krone. Stammen er oftest
gennemgående. I Vestjylland bliver
træerne dog kun 12 – 15 m
høje. Hvid og afskallende bark.
Oprette sidegrene med smågrene,
der har udbredt eller svagt hængende
vækst. Frøkilden har ingen
nedtørringer i vinterperioden.

Tilia platyphyllos Norðîc® ’Gartner Ejnar’

Stort løvfældende træ med en
kuppelformet krone og middel-åben
forgrening af relativt
tykke grene. De 10 – 20 cm store
blade er typiske for arten og er
også stærkt hårede på undersiden.
Blomsterne er samlet i små
klaser og efterfølges af tydeligt
hårede frugter, som modner her
i landet.

Tilia hybrid Norðîc® ’Odin’

De 6 – 11 cm store lysegrønne
blade adskiller ’Odin’ fra
andre lind. Den åbne forgrening
og de grove grene
minder om T. platyphyllos.
Blomsterne er samlet i 2 – 7
hængende stande og frugterne
er store og hårede.

Sorbus sambucifolia Norðîc® ’Elvira’

’Elvira’ bliver til et lille træ eller
busk med oprette og til tider
noget krogede sidegrene, der
danner en udbredt og uregelmæssig
vækst. Dekorative purpursorte
lange vinterknopper.
Finnede 9 – 15 cm lange blade,
hvorpå de grønne glatte småblade
sidder fint. Gule høstfarver.
Hvide blomster i flade skærme.
Skarlagenrøde frugter, der modner
i september.

Salix alba Norðîc® ’Saba’

Et hurtigtvoksende løvfældende
træ med flere oprette tykke
grene fra basis. Sidegrenene er
også oprette og former en krone,
der er elipsoid til bredt søjleformet.
7 – 11 cm aflange blade,
der er grønne på oversiden og
grålige med lyse hår på undersiden.

Malus Norðîc® ’Braendkjaer’

Med sin oprette gennemgående
hovedstamme og stive sidegrene,
der vokser udbredte, danner
’Braendkjaer’ en fin bred krone.
Bladene er mørkegrønne og
blanke. De rent hvide blomster
er 5 – 6 cm store i maj måned,
og efterfølges af 5 – 6 cm store
rødlige frugter, der sidder længe.

Malus baccata Norðîc® ’Akso’

Et mindre prydtræ med bred krone.
Sidegrenene er delvis horisontale.
De mørkegrønne blade
er elliptiske og fint takkede. Rent
hvide blomster i maj, der efterfølges
af små runde gulligrøde frugter,
der bliver siddende på træet
længe.